Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Comerç Excel·lent i Diagnòstic

Segell Comerç Excel·lent

El segell Comerç Excel·lent té la finalitat de reconéixer el mèrit i avalar el prestigi dels comerços de la Comunitat Valenciana que realitzen un esforç important per a millorar la seua organització, la seua competitivitat i satisfer plenament les necessitats i expectatives dels consumidors.

Guía de los comercios excelentes

Diagnòstic de Punt de Venda

El Diagnòstic del Punt de Venda consisteix en l’anàlisi de l’establiment comercial, en totes les facetes, per a poder determinar quin és l’estructura de la gestió comercial, així com els punts forts i febles, amb l’objectiu final d’aconseguir una major rendibilitat del punt de venda. Sobre la base d’aquesta anàlisi, s’elaboraran unes recomanacions tècniques per a la renovació i l’optimització de la gestió de l’establiment.

Els resultats del diagnòstic permeten:

  • Conèixer l’estat actual del comerç.
  • Avaluar la qualitat i eficiència dels seus mètodes de gestió.
  • Identificar problemes i riscos existents, i anticipar-se per a resoldre’ls.
  • Servir de base per a l’elaboració de plans tècnics o estratègics que consoliden l’empresa en el futur i augmenten la seua competitivitat.
  • Orientar les seues inversions a un màxim de rendibilitat.

Per a més informació contacta amb la teua associació/gremi o amb Unió Gremial.


Unió Gremial