Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Artesania

En aquest apartat, els artesans trobaran les novetats en ajudes, tràmits, fires i altres formats de promoció de l’artesania de la Comunitat Valenciana, així com tota la informació del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, un espai que busca la difusió, la consolidació i la competitivitat de les empreses dels distints sectors artesanals, mitjançant el desenvolupament de polítiques de promoció, informatives, formatives, d’anàlisi, d’assistència i de coordinació.

Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana

Qualificació artesana

Ajudes


Unió Gremial