Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Col·laboracions

GVA Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació IMPIVA
GVA Conselleria de Turisme, Cultura i Esport Ajuntament de Valencia


Unió Gremial