Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Associacions

Contractació indefinida a temps parcial d’alumnes de Formació Professional Inicial
Premis Nacionals de Comerç Interior 2011
Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià
Pla de Competitivitat 2011: foment de l’associacionisme territorial
Pla de Competitivitat 2011: promoció de fires comercials
Pla de Competitivitat 2011: suport a processos de cooperació empresarial
Pla de Competitivitat 2011: activitats d’informació
Pla de Competitivitat 2011: benchmarking en bones pràctiques
Pla de Competitivitat 2011: inversions en cooperació comercial
Pla de Competitivitat 2011: gerència de centres urbans
Pla de Competitivitat 2011: gabinets d’assessorament tècnic i comercial
Pla de Competitivitat 2011: estudis i investigacions
Ajudes a la participació en el sistema arbitral de consum
Ajudes destinades al foment de l’ocupació estable

Unió Gremial