Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Plans d’Igualtat

Les ajudes per a l’elaboració i implantació de Plans d’Igualtat, van dirigides a aquelles empreses de la Comunitat Valenciana que compten amb menys de 250 treballadors o treballadores, que no estiguen constituïdes amb capital públic i que voluntàriament elaboren o implanten plans d’igualtat en la seua organització per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, mitjançant la contractació temporal a temps parcial d’agents d’igualtat.


Unió Gremial